Technika

Příliš hlučné pracoviště? Pomůžou tlumiče hluku

Především výrobní provozy se často potýkají s problémem přílišného hluku, který ohrožuje zdraví osob na pracovišti.Trvalý, nadlimitní hluk působí na lidský organismus negativně. Poruchy spánku, bzučení v uších nebo dokonce poškozený sluch jsou nejčastější důsledky práce v hlučném prostředí.

Zaměstnavatel má povinnost zaměstnance chránit a dodržovat bezpečnostní pravidla. V případě, že hluk překračuje povolené limity, musí učinit opatření, která hladinu hluku na pracovišti sníží nebo zcela eliminují. Jak na to?

Měření hluku

Mezi nejhlučnější pracoviště patří ty, na kterých probíhá výroba a montáž (broušení, vrtání, řezání). Nejen práce se stroji, nadměrnému hluku mohou být vystaveni pracovníci v obchodních centrech, při řízení zemědělských strojů, ve školách.

O měření hluku na pracovišti je možné požádat místně příslušnou hygienickou stanici, službu poskytují také soukromé firmy. MĚŘENÍ HLUKU se musí provádět tak, aby se získaly objektivní, nezkreslené výsledky. Měří-li se hluk ve výrobě, pak je vhodné měřit při běžném provozu, ideálně nikoliv jen jednou, ale opakovaně v různých dnech.

Náš tip
Soukromé firmy, které mají vybavení na měření hluku, jsou obvykle schopné nabídnout kompletní odborné řešení situace v případě, že na pracovišti byly naměřené nadlimitní hladiny hluku.

Byla naměřená nadlimitní hladina hluku, co s tím?

Jestliže se z výsledků měření hluku zjistí, že na pracovišti překračuje hluk povolené hodnoty, je nutné expozici hluku omezit.

V průmyslové výrobě jsou často největším zdrojem hluku běžící stroje, ať už velké kovoobráběcí stroje, soustruhy, ale třeba i ručně vedené brusky, kterými operátor zabrušuje svary na obrobku.

Rychlým a efektivním řešením je instalace TLUMIČŮ HLUKU nebo protihlukových krytů, které hlučnost na pracovišti výrazně sníží.

NÁŠ TIP
Nemáte rádi hluk? Zkuste si s ním poradit jednoduše. Jak? Zde najdete nejlepší špunty do uší.

Tlumiče hluku

Podle typu zdroje existují různé způsoby, jak zdroj hluku utlumit a zabránit jeho šíření. Nejčastěji se používají TLUMIČE HLUKU instalované přímo na stroji. Pokud se jedná o velká strojní zařízení, přicházejí v úvahu protihlukové stěny, bariéry a další akustické izolace, které zdroj hluku odcloní. 

Pokud se potýkáte s nadměrným hlukem na pracovišti, je nejjednodušší oslovit firmu, která má v této oblasti zkušenosti a nabídne řešení z jedné ruky. Společnost SAI ATIS s. r. o. se zabývá měřením hluku a dodávkami protihlukových prostředků. Pro zákazníky zpracovává akustické studie, popisuje zdroje šíření hluku a navrhne účinné protihlukové prostředky, které dodá a odborně namontuje.

SAI ATIS Kontakt

  • SAI ATIS s. r. o., Železárenská 2842, 272 01 Kladno, tel. 312 245 696

Proč nám můžete věřit?

Podobné články

Diskuze (0)

Máš dotaz? Nebo bys jen rád/a vyjádřil/a svůj názor? Pošli nám komentář.