Technika

Tlakové lahve CO2: Vše, co potřebujete vědět

Oxid uhličitý CO2 patří mezi technické plyny hojně využívané pro svařování v ochranné atmosféře. COje populární zejména v menších provozech a dílnách, prodává se v tlakových lahvích různé velikosti, které lze po vyprázdnění znovu naplnit. 

Svařování v ochranné atmosféře

Při svařování v ochranné atmosféře brání plyn přístupu okolního vzduchu k místu svaru a chrání jej před oxidací. Plyny používané při tomto typu svařování se dělí na aktivní a inertní. CO2 se řadí do skupiny aktivních plynů, tedy takových, které při svařování plní nejenom ochrannou funkci, ale také se aktivně podílejí na procesech probíhajících v roztaveném kovu a zlepšují vlastnosti svaru.

Svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu se označuje jako MAG svařování, jedná se o velmi populární metodu zejména v malých provozech a amatérských hobby dílnách. Zde najde COvelmi dobré využití při svařování všech nejběžnějších nelegovaných a nízkolegovaných konstrukčních ocelí.

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý, CO2 nebo lidově céóčko, je dostupný v tlakových lahvích o různé velikosti jako 100 % CO2, nebo jako mix aktivních plynů, obvykle ve směsi s argonem. CO2 pořídíte nejčastěji v režimu výměny prázdné lahve za jinou, naplněnou, případně si koupíte novou lahev s technickým plynem, který požadujete.

Je třeba klást důraz na to, abyste plněné tlakové lahve kupovali u spolehlivých prodejců, kteří dbají na správnou manipulaci s lahvemi, dodávané lahve mají platné tlakové zkoušky a pravidelně podstupují revize. Kupovat tlakovou lahev s COpřes bazar se nedoporučuje.

Výměna a plnění prázdných lahví

Lahve na plnění CO2 musí odpovídat platným předpisům a normám. Na plnění oxidu uhličitého se používají ocelové bezešvé lahve, které, jakmile jsou prázdné, lze znovu naplnit, ovšem pouze v kvalifikovaných plnírnách technických plynů.

Před plněním prochází každá tlaková lahev kontrolou, aby se zajistilo její bezpečné používání: pokud je při kontrole zjištěno poškození pláště, tlakového ventilu nebo je překročená doba platnosti tlakové zkoušky, vyřazuje se lahev z oběhu. Každá z tlakových lahví musí vyhovovat směrnici TPED pro výrobu a provoz přepravitelných tlakových zařízení.

Revize a tlakové zkoušky

Lahve pro plnění technických plynů pravidelně procházejí revizí, na plášti lahve naleznete údaje o datu, kdy byla provedená poslední tlaková zkouška. Další revizi je třeba provést nejpozději do 10 let u nové lahve, u repasované do 5 let. Tlakové lahve se vždy zkoušejí prázdné, vypuštěné. Revize zahrnuje hydrostatickou tlakovou zkoušku lahve, vnitřní čištění, kontrolu ventilu. Revizi smí provádět pouze pracoviště s patřičným oprávněním.

Značení lahví

Tlakové lahve jsou barevně označené pro rychlé rozpoznání typu technického plynu. Oxid uhličitý se značí šedou barvou RAL 7037 na horní zaoblené části. Na tlakové lahvi musí být také vyraženy údaje předepsané normou ČSN EN 1089-3, zejména identifikace výrobce, úplný název a popis plynu dle instrukcí ADR, bezpečnostní značky a další.

Redukční ventily

V horní části tlakové lahve se nachází uzavírací ventil se závitem, na který se připevňují redukční ventily. Redukční ventily mění tlak na výstupu za lahví na tlak pracovní (ten je nižší než v lahvi), a dále udržují tlak plynu při svařování na stálé hodnotě.

Lahve mají různé připojení k redukčním ventilům. Při použití lahve plněné CO2 se vždy ubezpečte, že připojované příslušenství je pro oxid uhličitý určené. Jedny z nejdůležitějších parametrů, které je třeba sledovat, jsou vstupní a výstupní tlak z lahve a dále průtok plynu. Redukční ventily připojované na lahev s CO2 by měly být vybavené kontrolními manometry, které budou tyto hodnoty vyhodnocovat.

Bezpečnost práce při manipulaci s tlakovými lahvemi

Manipulace s tlakovými lahvemi plněnými technickými plyny má svoje specifika. Pojďme se podívat na ty základní:

  • Plynové lahve se skladují ve svislé poloze, zabezpečené proti pádu.
  • K jejich přesunu se využívá speciální vozík, určený na přepravu tlakových lahví.
  • Samozřejmostí jsou ochranné pracovní pomůcky, zejména silné rukavice a brýle.
  • Tlaková lahev se nikdy nezvedá za uzávěr, kryt nebo ventil; také výměnu lahvových ventilů a dalších pojistných zařízení smí provádět pouze technik s patřičným oprávněním.
  • Po ukončení práce zakryjte lahvový ventil vždy ochranným krytem (kloboučkem).

Proč nám můžete věřit?

Podobné články

Diskuze (2)

trnka
Leden 22, 2023

kolik ma byt tlaku ve dvacetikilove bombe CO2

Souhlasím(+8)
Nesouhlasím(0)
Jaroslav Fafek
Říjen 3, 2023

Na jaký tlak se plní 20 kilová láhev CO 2

Souhlasím(0)
Nesouhlasím(0)