Technika

Třmenový mikrometr: Jak s ním optimálně pracovat?

Zatímco běžná dílna si vystačí s posuvným měřítkem, pro ještě přesnější měření jsou tu MIKROMETRY.

Pro rychlé srovnání uveďme příklad: Obyčejná mechanická posuvka (šuplera) měří s přesností 0,1 mm, u mikrometrů se dostáváme na přesnost 10× větší. Mikrometr tedy zvládá doměřovat s přesností 0,01 mm, na setiny milimetru. Je určený pro velmi přesné měření zejména v zámečnických a dalších strojírenských provozech.

Mikrometrem se dají měřit vnější i vnitřní rozměry. Mikrometr určený pro měření vnějších rozměrů se nazývá třmenový.

Popis třmenového mikrometru

Důležitou součástí mikrometru je šroub s malým stoupáním, jehož otáčením se polohují protilehlé doteky, měřící požadovanou vzdálenost. Mikrometrické šrouby mají obvykle délku 25 mm, rozsahy měřidel jsou pak dány násobky čísla 25 – setkat se tak můžete s mikrometry s rozsahem např. 0-25, 25-50, 50-75 mm atp. Mikrometry s rozsahem nad 25 mm jsou opatřené kalibračním válečkem, který zajistí, že při měření nedochází k nežádoucím odchylkám.

áčna slouží k rovnoměrnému rozložení tlaku při měření. Jakmile měřicí dotyky dosednou z obou stran na měřenou plochu a my bychom pokračovali v otáčení mikrometrického šroubu, ráčna přeskočí, proklouzne. Tím se zabrání případné deformaci měřené části nebo samotného měřidla.

Na rukojeti mikrometru najdeme dvě stupnice. Jedna z nich je pevná, milimetrová, a nachází se podélně objímce, trubce. Druhá stupnice je otočná, najdete ji po obvodu otočné části rukojeti mikrometru, které se říká bubínek. Otočná stupnice je obvykle dělená na 50 dílků. Jednou otočkou kolem dokola posuneme pohyblivý dotyk o 0,5 mm.

třmenový mikrometr popis
Třmenový mikrometr, zdroj: Měřidla.cz

Jak měřit mikrometrem

  1. Nastavte obě stupnice do nulové polohy.
  2. Měřenou součást vložte kolmo mezi doteky, přisaďte ji z jedné strany k pevnému doteku.
  3. Otáčením mikrometrického šroubu nastavujte (přibližujte) posuvný dotek, dokud nepřisedne k měřené součásti.
  4. Jakmile dosáhnete optimální polohy doteků pro odečtení naměřené hodnoty, ráčna začne prokluzovat.
  5. Aretačním šroubem zablokujte naměřenou hodnotu, tu poté z obou stupnic odečtěte.

Odečítání hodnot ze stupnice

Nejprve odečítáme hodnotu na podélné milimetrové stupnici (celé milimetry). Pokud je na stupnici viditelná také dolní čárka, přičteme k hodnotě ještě 0,5 mm. Poté přičteme setinovou hodnotu z otočné stupnice na bubínku.

jak se měří mikrometrem popis
Schválně, jaká hodnota byla na mikrometru naměřena? Správná odpověď: 7,375 mm (hlavní mm stupnice 7 mm, na stupnici na otočném bubínku 0,375 mm).

Další mikroměřidla v dílně

Kromě mikrometrů jsou pro přesná dílenská měření zajímavé například ÚCHYLKOMĚRY, které rychle a spolehlivě zjistí kontrolu rozdílu od výchozí požadované hodnoty. Používají se buď analogové, nebo digitální.

Kvalitní měřidla pro dílenské provozy kupujte u specialistů, kteří své práci rozumí. Společnost Michovský – TOOLS s. r. o. má dlouholeté zkušenosti nejen s dodávkami měřicí techniky, zajišťuje také služby kalibrační laboratoře

Proč nám můžete věřit?

Podobné články

Diskuze (0)

Máš dotaz? Nebo bys jen rád/a vyjádřil/a svůj názor? Pošli nám komentář.