Technika

Jak funguje posuvné měřítko?

Posuvné měřítko, jinak také šupléra, je vzhledem ke své všestranné použitelnosti pro měření důležitým měřicím přístrojem pro každého strojaře, najdeme jej v každé zámečnické dílně nebo v kovovýrobě. Je vhodné pro rychlé měření, zejména vnitřních a vnějších rozměrů, a také pro měření hloubek.

posuvné měřítko šupléra

Na trhu jsou mechanická posuvná měřítka (analogová) a digitální, kde se naměřená hodnota průběžně zobrazuje na displeji.

Posuvné měřítko se skládá z pevné a pohyblivé části. Pevná část je opatřená milimetrovou / palcovou stupnicí. Mechanická šupléra má na posuvné části stupnici druhou, tzv. nonius.

Na posuvce jsou dále pevné čelisti, které svírají s vedením pravý úhel. Zadní krátké čelisti jsou určené pro měření vnitřních rozměrů, například otvorů. Jehlou na spodní části posuvky se měří hloubka (hloubkoměr).  

Nulová ryska nonia lícuje při uzavřených čelistech s nulovou ryskou milimetrové stupnice. Možnost čtení nonia vyplývá z rozdílu mezi dělením hlavní stupnice a dělením nonia.

Jak měřit mechanickou šuplérou?

Při měření se předmět sevře mezi čelisti (při měření vnitřního průměru se používají krátké zadní čelisti, které se roztáhnou). Při měření vnějších rozměrů je třeba měřicí čelisti nasunout co nejvíce na součást. Měřicí břity by se měly používat pouze pro měření úzkých drážek a zápichů.

Info

Na hlavní stupnici pevného ramena se odečte nejbližší nižší celá hodnota v milimetrech - hodnotu odečítáme v místě nulové rysky na noniu! Potom se napravo od nulové rysky nonia hledá ta ryska nonia, která se co nejpřesněji kryje s ryskou hlavní stupnice. Počet dílků pak udává podle typu nonia počet dvacetin nebo padesátin milimetru.
jak se měří posuvným měřítkem

Jaká je vzdálenost čelistí na našem obrázku?

Podívejme se na popis postupu nad fotkou. Nula na noniu ukazuje na nejmenší celý milimetr hlavní stupnice- 46 mm (viz malá bílá ručička vlevo). Nejlépe se kryje ryska nonia a hlavní stupnice na čísle 2 (viz malá bílá ručička vpravo). Výsledné číslo je tedy 46,2 mm.

Zobrazená posuvka má 1/20 nonius, přesnost 0,05 mm.

Přesnost měrení 0,05 mm

U 1/20 nonia je 19 mm rozděleno na 20 dílků. Vzdálenost rysek nonia je tedy 19/20 mm = 0,95 mm, zatímco vzdálenost rysek hlavní stupnice je 1 mm. Rozdíl dělení je 1 mm – 0,95 mm = 0,05 mm. Tento rozdíl dělení se označuje hodnota nonia a je z jedním důležitých vlastností mechanické šupléry.

U rozšířeného 1/20 nonia je 39 mm hlavní stupnice rozděleno na 20 dílků nonia. Rozšířená nonia jsou přehlednější a lze z nich pohodlněji odečítat.

U nonia 1/50 je dosaženo hranice rozlišovací schopnosti lidského oka. Tato skutečnost a hodnota nonia (1/50 = 0,02 mm) často způsobují chyby při odečítání.

V produktovém katalogu najdete u mechanické posuvky obvykle informace, týkající se max. možné délky, kterou posuvkou změříme (nejběžnější 150 a 200 mm) a dále přesnost měření.

měření posuvným měřítkem

Další měření

Při měření vnitřních rozměrů se do otvoru nasune nejdříve pevná čelist a pak pohyblivá. Při měření posuvnými měřítky s rozsahem 150 mm se přímo zobrazí naměřená hodnota, zatímco u posuvných měřítek s větším rozsahem je nutno připočíst ještě šíři osazených měřicích čelistí.

Měření hloubek se provádí hloubkoměrem – tupá jehla na konci posuvného měřítka.

Pravidla pro práci s posuvným měřítkem

  • Měřicí a kontrolované plochy by měly být čisté a bez otřepů.
  • Jestliže je odečtení naměřené hodnoty na místě měření ztíženo, měřicí ramena se mechanicky zaaretují (obvykle páčkou nebo aretačním kolečkem) a posuvné měřítko se opatrně vytáhne.
  • Pozor na chyby měření způsobené teplotními vlivy, dále příliš vysokou přítlačnou silou při měření (vychýlení) a našikmeným přiložením. Pokud vám děti chtějí pomáhat, tak pro ně pořiďte "dětské nářadí"

Digitální posuvné měřítko

Digitální měřítka nemají nonius, jenom přesný snímač posuvu. Pracuje se s nimi stejně jako s mechanickými posuvnými měřítky.

Posuvné měřítko s elektronickým číslicovým (digitálním) ukazatelem zobrazuje milimetry, desetiny a setiny milimetru číslicemi na displeji. Chyba vzniklá odečítáním je tak téměř vyloučena. Zobrazené údaje mohou být buď v mm nebo v palcích.

Některá digitální měřítka lze propojit s počítačem a archivovat a vyhodnocovat naměřené hodnoty.

U digitálních posuvek je možné vynulování zobrazení na libovolném místě, jestliže má být zobrazena pouze odchylka jednotlivých měřených rozměrů od základního rozměru. 

Skladování, kalibrace

Posuvná měřítka se vyrábějí z kvalitní oceli nebo plastu (plastová jsou méně přesná a slouží spíš pro orientační měření). Šupléra se dodává buď v plastové krabičce, nebo v pouzdře z umělé kůže.

Věděli jste, že měřit můžete i s digitálními nástroji, které nejsou zas o tolik dražší? Srovnat ceny můžete na homago.cz

Pro průmyslový provoz a potřeby kontroly kvality výrobků se posuvné měřítko nechává v pravidelných intervalech kalibrovat v akreditované laboratoři, která k měřítku následně vydá kalibrační list (protokol).

Proč nám můžete věřit?

Podobné články

Diskuze (0)

Máš dotaz? Nebo bys jen rád/a vyjádřil/a svůj názor? Pošli nám komentář.